اداراتی که تصدیق ظرفیت تدارکاتی را اخذ نموده اند
اعلان برنامه های آموزشی تدارکات
بیشتر بخوانید
ثبت نام برای کورس های آموزشی

قراردادهای اعطا شده

شما میتوانید معلومات در رابطه با قراردادهای اعطا شده را بدست آورید. لطفآ برای مشاهده قراردادهای اعطا شده توسط نهادهای تدارکاتی جمهوری اسلامی افغانستان معلومات درخواستی زیر را وارد کنید.

نهاد تدارکاتی
نوعیت تدارکات

لست قراردادهای اعطا شده.

تعداد قراردادها در این جستجو:121
شمارهنهاد تدارکاتینوعیتنام پروژهشماره پروژهموضوعتاریخ اعطای قراردادارزش قرارداد به افغانیداوطلب برندهتاریخ تکمیل پروژه
1وزارت زراعت، آبیاری و مالداریتدارکات امور ساختمانیIrrigation and water reservoir projectMAIL/PD/NCB/W/156/98بازسازی کانال تاجوی ککرک ورغه واقع ولسوالی شهرستان ولایت دایکندی 18/07/13981402200شرکت ساختمانی ابراهیم پناهیان 18/10/1399
2وزارت زراعت، آبیاری و مالداریتدارکات امور ساختمانیIrrigation and water reservoir projectMAIL/PD/NCB/W/268/98R سیستم سولری لاهور داگ ولسوالی مروره ولایت کنراشتراک 18/07/139825539507شرکت انجنیری و ساختمانی بلدتیک 18/01/1399
3وزارت زراعت، آبیاری و مالداریتدارکات امور ساختمانیIrrigation and water reservoir projectMAIL/PD/NCB/W/270/98Rپروژه سیستم آبیاری سولری بابی ها واقع قریه بابی ها ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس 17/07/13987190992شرکت ساختمانی خوست 17/01/1399
4اداره ملی احصائیه و معلوماتتدارکات تهیه اجناسNot Specified Budget CodeNSIA/1398/NCB/G.44تهیه و تدارک 8 قلم قرطاسیه باب مورد نیاز ریاست اطلاعات و ارتباط عامه اداره ملی احصائیه و معلومات08/07/13981199991شرکت تجارتی عتیق الله حسین خیل لمیتد07/08/1398
5وزارت زراعت، آبیاری و مالداریتدارکات امور ساختمانیIrrigation and water reservoir projectMAIL/PD/NCB/W/278/98پروژه لایننگ و دیوار محافظوی کانال توپ‌خانه واقع قریه خسده ولسوالی فرخار ولایت تخار 25/06/13984879436شرکت ساختمانی ابراهیم پناهیان 25/10/1398
6وزارت زراعت، آبیاری و مالداریتدارکات امور ساختمانیRehabilitation & equipping agricultures’ offices in center, provinces &districtMAIL/PD/NCB/W/279/98پروژه بلند نمودن دیوارهای اطراف وزارت 15/06/13983816210شرکت ساختمانی برند 15/10/1398
7وزارت زراعت، آبیاری و مالداریتدارکات امور ساختمانیCommunity, Livestock Agriculture Program (CLAP)MAIL/IFAD/CLAP-IC/BGL07/09072018/NCBاعمار شبکه آبیاری کارگرواقع قریه کارگر ولسوالی ده صلاح ولایت بغلان 05/06/13986188700Arman Sharq Construction Company05/03/1399
8وزارت زراعت، آبیاری و مالداریخدمات غیر مشورتیCommunity, Livestock Agriculture Program (CLAP)MAIL/IFAD/SNaPP2/07042019/NCBاعلان داوطلبی کرایه گیری 11 عراده واسطه مورد ضرورت پروژه SNaPP2 را برای ولایات هرات، بلخ، بغلان، ننگرهار، پروان و کابل05/06/13984778400M/s.Rahmat Zulmai Rental Vehicle Services05/06/1399
9پروگرام انکشافی شهرکابل    30/05/139860861111شرکت ساختمانی و تولید مواد ساختمانی بهار کابل29/05/1399
10وزارت زراعت، آبیاری و مالداریتدارکات تهیه اجناسکود بودیجوی نامشخص / ضرورت به آپدیت دارد MAIL/ HVCDSP/ FA-001 تهیه و تدارک (5 عراده موتربرای دفاتر مرکزی و ساحوی پروژه HVCDSP)26/06/139819000000شرکت حبیب گلزار موتورز لمتد 26/10/1398
12345678910...