اداراتی که تصدیق ظرفیت تدارکاتی را اخذ نموده اند
اعلان برنامه های آموزشی تدارکات
بیشتر بخوانید
ثبت نام برای کورس های آموزشی

قراردادهای اعطا شده

شما میتوانید معلومات در رابطه با قراردادهای اعطا شده را بدست آورید. لطفآ برای مشاهده قراردادهای اعطا شده توسط نهادهای تدارکاتی جمهوری اسلامی افغانستان معلومات درخواستی زیر را وارد کنید.

نهاد تدارکاتی
نوعیت تدارکات

لست قراردادهای اعطا شده.

تعداد قراردادها در این جستجو:90
شمارهنهاد تدارکاتینوعیتنام پروژهشماره پروژهموضوعتاریخ اعطای قراردادارزش قرارداد به افغانیداوطلب برندهتاریخ تکمیل پروژه
1وزارت زراعت، آبیاری و مالداریتدارکات تهیه اجناسConstruction of Strategic wheat ReserveMAIL/PD/NCB/G192/99تهیه وتدارک ۷ قلم آفت کشهای مختلف النوع زراعتی و وسایل مجادلوی01/08/139912476500شرکت خدمات لوژستیکی هدایت احسان01/11/1399
2وزارت زراعت، آبیاری و مالداریتدارکات امور ساختمانیCommunity, Livestock Agriculture Program (CLAP)MAIL/IFAD/CLAP-IC/PRN23/17012020/NCBپروسه داوطلبی باز سازی ذخیره آب شغال کنده واقع قریه شغال کنده ولسوالی سالنگ ولایت پروان 10/08/13991940000شرکت ساختمانی سرک سازی آرش منصور 10/04/1400
3وزارت زراعت، آبیاری و مالداریتدارکات امور ساختمانیCommunity, Livestock Agriculture Program (CLAP)MAIL/IFAD/CLAP-IC/LOG14/20012020/NCBپروسه داوطلبی اعمار شبکه آبیاری داگ قلعه واقع قریه آب بازک ولسوالی محمد آغه ولایت لوگر 10/08/13993433215شرکت ساختمانی و لوژستیکی باور پیمان 10/04/1400
4وزارت زراعت، آبیاری و مالداریتدارکات امور ساختمانیCommunity, Livestock Agriculture Program (CLAP)MAIL/IFAD/SNaPP2-IC/LOG29/29032020/NCBپروسه داوطلبی باز سازی سربند پسک واقع قریه پنگرام ولسوالی چرخ ولایت لوگر 10/08/13991338616شرکت ساختمانی و سرک سازی مصطفی مبارز 10/03/1400
5وزارت احیا وانکشاف دهات تدارکات امور ساختمانیCitizens’ Charter Afghanistan ProjectMRRD/CCAP/WR/188-2اعمار کارهای باقیمانده دفاتر اداری ولایتی بامیان و غزنی14/07/13991342125Aver Smart Construction Company13/09/1399
6وزارت زراعت، آبیاری و مالداریتدارکات امور ساختمانیImproved gene( generation)  and campaign against animal diseasesMAIL/PD/NCB/W/186/99احداث فارم مرغداری کوچک ۲۰۰ قطعه ای واقع فارم بادام باغ ولایت کابل05/08/13991282980ساختمانی عمران سرپناه شهر 20/10/1399
7وزارت زراعت، آبیاری و مالداریتدارکات امور ساختمانیImproved gene( generation)  and campaign against animal diseasesMAIL/PD/NCB/W/188/99اعمار دو تعمیر کلنیک حیوانی تیپیک یک اتاقه در ولسوالی های خاک جبار و چهار آسیاب ولایت کابل05/08/13991751038شرکت ساختمانی گوریت ایگل 05/11/1399
8وزارت زراعت، آبیاری و مالداریتدارکات امور ساختمانیCommunity, Livestock Agriculture Program (CLAP)MAIL/IFAD/CLAP-IC/LOG15/21012020/NCBپروسه داوطلبی اعمار شبکه آبیاری کوت گی واقع قریه آب بازک ولسوالی محمد آغه ولایت لوگر 25/07/13993470151شرکت ساختمانی و لوژستیکی باور پیمان 25/05/1400
9وزارت زراعت، آبیاری و مالداریتدارکات تهیه اجناسCommunity, Livestock Agriculture Program (CLAP)MAIL/IFAD/SNaPP2/16042020/NCBپروسه داوطلبی تهیه و خریداری کود کیمیاوی یوریا برای ولایت های بلخ، هرات، بغلان، ننگرهار، لوگر، پروان و کابل 28/07/13984789386شرکت باغداری و مالداری سردار سعادت 30/08/1400
10رادیو تلویزیون ملی افغانستانتدارکات تهیه اجناسModernization of Radio Television Technical Equipment - TempRTA/0023-G/NCB/1399تدارک 11 قلم وسایل و تجهیزات سیستم لایتنگ12/07/13992580500شرکت خدمات رسانه ئی ارگ29/12/1399
123456789