اداراتی که تصدیق ظرفیت تدارکاتی را اخذ نموده اند
اعلان برنامه های آموزشی تدارکات
بیشتر بخوانید
ثبت نام برای کورس های آموزشی

داوطلبی ها

شما میتوانید معلومات در مورد فرصتهای داوطلبی را بدست آورید. لطفآ برای مشاهده فرصتهای داوطلبی در نهادهای تدارکاتی جمهوری اسلامی افغانستان معلومات درخواستی زیر را وارد کنید.

نهاد تدارکاتی
نوعیت تدارکات

لست تمام فرصت های داوطلبی.

تعداد فرصت های داوطلبی در این جستجو:171
شمارهنهاد تدارکاتینوعیتشماره قراردادشرح تدارکاتتارخ نهاییاسناد داوطلبی
1شاروالی کابلتدارکات تهیه اجناسRFQ-40-G-1398تدارک تیل دیزل مورد ضرورت وسایط ریاست تنظیف شاروالی کابل30/2/1398 دانلود
2وزارت زراعت، آبیاری و مالداریتدارکات امور ساختمانیMAIL/IFAD/CLAP-IC/BLK18/22072018/NCBاعمار شبکه آبیاری یخدان واقع قریه یخدان ولسوالی دولت آباد ولایت بلخ 27/3/1398 دانلود
3وزارت زراعت، آبیاری و مالداریتدارکات امور ساختمانیMAIL/IFAD/CLAP-IC/NGR30/19072018/NCBاعمار شبکه آبیاری رضا بند واقع قریه ده غازی ولسوالی کامه ولایت ننگرهار26/3/1398 دانلود
4وزارت زراعت، آبیاری و مالداریتدارکات امور ساختمانیMAIL/IFAD/CLAP-IC/NGR27/16072018/NCBاعمار شبکه آبیاری گوشته والو واقع قریه گوشته والو ولسوالی کامه ولایت ننگرهار25/3/1398 دانلود
5وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی تدارکات تهیه اجناسMCIT/98/ICB/G-02Hardware Equipment for Software of innovation and Technology Directorate28/3/1398 دانلود
6وزارت مالیه تدارکات تهیه اجناسMOF/98/NCB/117-Rebidتهیه و تدارک لوازم تکنالوژی ریاست عمومی بودجه ملی وزارت مالیه22/3/1398 دانلود
7ریاست عمومی اداره امورخدمات غیر مشورتیAOP/S/048/1398/NCBتهیه لایسنس ها برای سرور های ریاست تکنالوژی و معلوماتی 21/3/1398 دانلود
8ریاست عمومی اداره امورخدمات غیر مشورتیCOSP/S/024/1398/NCBتهیه لایسنس ها برای سرورهای ریاست محترم تکنالوژی معلوماتی 21/3/1398 دانلود
9وزارت زراعت، آبیاری و مالداریتدارکات امور ساختمانیMAIL/IFAD/CLAP-IC/NGR25/14072018/NCBاعمار شبکه آبیاری شیرگر گل محمد واقع قریه شیرگر گل محمد ولسوالی کامه ولایت ننگرهار25/3/1398 دانلود
10وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی تدارکات تهیه اجناسMCIT/98/NCB/G-37تجهیزات تکنالوژیکی برای پروژه وصل آنلاین پاسپورت به ولایات و سیستم داخلی19/3/1398 دانلود
12345678910...