اداراتی که تصدیق ظرفیت تدارکاتی را اخذ نموده اند
اعلان برنامه های آموزشی تدارکات
بیشتر بخوانید
ثبت نام برای کورس های آموزشی

داوطلبی ها

شما میتوانید معلومات در مورد فرصتهای داوطلبی را بدست آورید. لطفآ برای مشاهده فرصتهای داوطلبی در نهادهای تدارکاتی جمهوری اسلامی افغانستان معلومات درخواستی زیر را وارد کنید.

نهاد تدارکاتی
نوعیت تدارکات

لست تمام فرصت های داوطلبی.

تعداد فرصت های داوطلبی در این جستجو:117
شمارهنهاد تدارکاتینوعیتشماره قراردادشرح تدارکاتتارخ نهاییاسناد داوطلبی
1کمیسون مستقل انتخابات تدارکات تهیه اجناسIEC/G2/NCB/1398تهیه و تدارک 58 قلم روغنات مورد نیاز دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات19/11/1397 دانلود
2وزارت تحصیلات عالی تدارکات تهیه اجناسMOHE/98/NCB/G-043پروژه شبکه تحصیلی و تحقیقی افغانستان (NoC-AfgREN).17/11/1397 دانلود
3کمیسون مستقل انتخابات تدارکات تهیه اجناسIEC/G2/NCB/1398تهیه و تدارک 58 قلم روغنات مورد نیاز دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات20/11/1397 دانلود
4کمیسون مستقل انتخابات تدارکات تهیه اجناسIEC/G2/NCB/1398تهیه و تدارک 58 قلم روغنات مورد نیاز دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات20/11/1397 دانلود
5وزارت صحت عامه خدمات غیر مشورتیGOV/MOPH/HRP/NCB/SE1/1398کرایه گیری یک دربند حویلی مورد ضرورت ریاست شفاخانه خدمات اساسی شفاخانه یی30/11/1397 دانلود
6وزارت صحت عامه خدمات غیر مشورتیMOPH/HSS/1398/NCB/G07کارت های مصرفی موبایل ضرورت ریاست هماهنگی کمک ها و تقویت سیستم صحی29/11/1397 دانلود
7وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی تدارکات امور ساختمانیMCIT/98/NCB/W-64اعمار دیوار آن کانکریتی محوطه وزارت22/11/1397 دانلود
8د افغانستان بانکخدمات غیر مشورتیِDAB/98/NCB/NCS05تهیه وتأمین خدمات اتصال مایکرویف(Microwave - E1) 62 موقعیت ضرورت شهری حانگه ها ونمایندگی های ولایت دافغانستان بانک24/11/1397 دانلود
9وزارت صحت عامه تدارکات تهیه اجناسMOPH/GDCM/SSHC/NCB/1398/G13تهیه و تدارک آب آشامیدنی مورد ضرورت شفاخانه شیخ زاید24/11/1397 دانلود
10د آریانا افغان هوائی شرکتتدارکات تهیه اجناسAAA/PD/NCB/G/98/09پروژه تدارک جنتری های سرمیزی و دیواری،مجله پرواز، خریطه های پلاستیکی، کارت های PVC و بند آی دی کارت های کارمندان برای سال 139823/11/1397 دانلود
12345678910...