اداراتی که تصدیق ظرفیت تدارکاتی را اخذ نموده اند
اعلان برنامه های آموزشی تدارکات
بیشتر بخوانید
ثبت نام برای کورس های آموزشی

داوطلبی ها

شما میتوانید معلومات در مورد فرصتهای داوطلبی را بدست آورید. لطفآ برای مشاهده فرصتهای داوطلبی در نهادهای تدارکاتی جمهوری اسلامی افغانستان معلومات درخواستی زیر را وارد کنید.

نهاد تدارکاتی
نوعیت تدارکات

لست تمام فرصت های داوطلبی.

تعداد فرصت های داوطلبی در این جستجو:188
شمارهنهاد تدارکاتینوعیتشماره قراردادشرح تدارکاتتارخ نهاییاسناد داوطلبی
1وزارت شهر سازی و اراضیتدارکات امور ساختمانیMUDL/1398/W-385قطع کاری اشجار،پاک سازی ساحه ازقوریه جات وانتقال مقبره ها از ساحه جهت آماده سازی ساحه برای اعمار56 بلاک رهایشی وزیربنا های مربوط پروژه مساعدت کشور چین 26/1/1398 دانلود
2وزارت انرژی و آب تدارکات امور ساختمانیMoEW/PD/W014-98-NCBپروژه محافظتی گبیونی در مناطق طلاجات و جلیم خور ولسوالی های دشت قلعه و خواجه غار ولایت تخار مربوط دریایی پنج آمو20/1/1398 دانلود
3وزارت زراعت، آبیاری و مالداریخدمات غیر مشورتیMAIL/ARTF/NHLP/ICB –LC-NC-2018-99تطبیق پروژه 20 فارم تجارتی ماهی پروری در ولایت هرات ویک حوض تخم گذاری ماهی (Hatchery ) در ولایت گندهار17/2/1398 دانلود
4وزارت تحصیلات عالی تدارکات تهیه اجناسMOHE/98/NCB/G-032پروژه تهیه و تدرک شش قلم روغنیات مورد ضرورت مرکز و پوهنتون تعلم و تربیه شهید استاد ربانی، 5 قلم روغنیات پوهنتون پولی تخنیک و 46 قلم فلتر باب مرکز و پولی تخنیک، سال مالی 139811/1/1398 دانلود
5اداره تدارکات ملیتدارکات امور ساختمانیNPA/MRRD/98/W-2424/NCBپروژه: اعمار 14.5 کیلو متر سرک کانکریتی وساختمان های آبرو آن از سرک عموی امام صاحب الی قریه بش گپه، ولسوالی امام صاحب ولایت کندز26/1/1398 دانلود
6د افغانستان بانکتدارکات تهیه اجناسDAB/98/NCB/G17تهیه و تدارک 20 پایه ماشین صرافی شمارش افغانی و اسعاری ضرورت آمریت عملیات بانکی د افغانستان بانک24/1/1398 دانلود
7وزارت تحصیلات عالی تدارکات امور ساختمانیW-5اعمار تعمیر الحاقیه برنامه انکشاف تحصیلات عالی4/2/1398 دانلود
8وزارت تحصیلات عالی تدارکات تهیه اجناسMOHE/98/NCB/G-051پروژه شبکه سازی کمپس پوهنتون طبی کابل ابو علی ابن سینا18/1/1398 دانلود
9شاروالی کابلخدمات غیر مشورتیRFQ-22-NCS-1397انترنت برای مدت یکسال ضرورت شاروالی کابل7/1/1398 دانلود
10وزارت تحصیلات عالی تدارکات امور ساختمانیMOHE/98/NCB/W-014پروژه اعمار تعمیر تدریسی پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون هرات17/1/1398 دانلود
12345678910...