اداراتی که تصدیق ظرفیت تدارکاتی را اخذ نموده اند
اعلان برنامه های آموزشی تدارکات
بیشتر بخوانید
ثبت نام برای کورس های آموزشی

داوطلبی ها

شما میتوانید معلومات در مورد فرصتهای داوطلبی را بدست آورید. لطفآ برای مشاهده فرصتهای داوطلبی در نهادهای تدارکاتی جمهوری اسلامی افغانستان معلومات درخواستی زیر را وارد کنید.

نهاد تدارکاتی
نوعیت تدارکات

لست تمام فرصت های داوطلبی.

تعداد فرصت های داوطلبی در این جستجو:191
شمارهنهاد تدارکاتینوعیتشماره قراردادشرح تدارکاتتارخ نهاییاسناد داوطلبی
1وزارت حج، ارشاد و اوقاف تدارکات تهیه اجناسMOHRA/1400/G-03/NCBتهیه و تدارک(27) قلم قرطاسیه باب مطبوع و غیر مطبوع مورد ضرورت پروسه حج سال 14004/10/1399 دانلود
2وزارت حج، ارشاد و اوقاف خدمات غیر مشورتیMOHRA/1400/NCS-02/NCBپروژه به کرایه گیری تعداد(10) عراده بس جهت انتقال حجاج از مجتمع الی میدان هوایی حامد کرزی و بر عکس آن بابت پروسه حج سال 14006/10/1399 دانلود
3وزارت تحصیلات عالی تدارکات تهیه اجناسMOHE/GOV-O/1400/NCB/G-003پروژه تهیه و تدارک (53) قلم روغنیات و فلتر باب شعبات مرکز وزارت بابت سال مالی (1400)30/9/1399 دانلود
4برنامه ملی انکشاف مهارت هاخدمات مشورتیMOLSA/NSDP/C-06/FBS/1400خدمات مشورتی ارایه آموزش های فنی و حرفوی به شیوه شاگرد شانی در ولایت های بلخ ، سمنگان ، سرپل ،جوزجان و فاریاب30/9/1399 دانلود
5وزارت صحت عامه تدارکات تهیه اجناسMOPH/GDCM/SSHC/NCB/1400/G-04تهیه و تدارک اب اشامیدنی مورد ضرورت شفاخانه شیخ زاید و محمد علی جناح از بودجه پروژه اعمار تجهیز و فعال سازی شفاخانه ملی فوق تخصصی برای سال مالی 14006/10/1399 دانلود
6وزارت صحت عامه خدمات غیر مشورتیMoPH/NMHRA/NCB/1400/NCS/-02 کرایه گیری 3 عراده موتر کرولا3/10/1399 دانلود
7برشنا شرکت تدارکات امور ساختمانیDABS/99/NCB/W-033 اعمار یک باب تحویلخانه کنر برشنا 3/10/1399 دانلود
8برشنا شرکت تدارکات امور ساختمانیDABS/99/NCB/W-019اعمار یک باب تحویلخانه معیاری حوزه غزنی برشنا 4/10/1399 دانلود
9اداره تدارکات ملیتدارکات امور ساختمانیNPA/MOPW(NRA)/99/W-7278/NCBبازسازی سرک دره سرخ از دوراهی ملکوله الی بغمک و سروکی به شمول یک پایه پل آهن کانکریتی بطول 28) فیز دوم شاخه اول ، از کیلومتر (000+ 12 الی 838+ 22 ) و شاخه دوم از کیلومتر ( 000+0 الی 387+ 2) بطول مجموعی 13.225 کیلومتر (فرش اسفالت ) ولایت پروان ، زون کابل15/10/1399 دانلود
10کمیسیون دسترسی به اطلاعاتخدمات غیر مشورتیAIC/1400/NCS-2/NCBکرایه گیری (5) عراده وسایط مختلف النوع مورد ضرورت کمیسیون دسترسی به اطلاعات2/10/1399 دانلود
12345678910...