اداراتی که تصدیق ظرفیت تدارکاتی را اخذ نموده اند
اعلان برنامه های آموزشی تدارکات
بیشتر بخوانید
ثبت نام برای کورس های آموزشی

لست تصامیم کمیسیون تدارکات ملی

شما میتوانید معلومات در رابطه به لست تصامیم کمیسیون تدارکات ملی را بدست آورید.

نهاد تدارکاتی

شمارهنام ادارهنام پروژهکود پروژهقیمت به افغانیقیمت به دالرقیمت به یوروتمویل کنندهنوع درخواستنوعیت پروژهتاریخ جلسهشماره جلسهشماره فیصلهتصمیم کمیسیونداوطلب برندههدایات کمیسیون تدارکات ملی
1وزارت مالیه درخواست منظوری اعطای قرارداد پروژه اعمار سرد خانه گمرک میدان هوایی کابل، بلخ، کندهار، نیمروز، و اعمار تعمیر اداری گمرک ابوالنصر فراهی، اندخوی و دیتا سنتر اسیکودا MOF/98/W-362335057198700دولت افغانستاناعطای قرارداد خدمات مشورتی1399/04/30 218 4172 منظورتصدی ساختمانی افغانیندارد
2وزارت مالیه درخواست هدایت در زمینه گزارش مجدد مذاکره قرارداد (دولت با شرکت های بیـن الملللی تجاری) پروژه تدارک 3 پایه ماشــــــــین اکــــــسری procurement of 3 stand Rapiscan Eagle P60 portal Inspection System for Trucks) مشخص نیست000دولت افغانستانپیشنهادساختمان1399/04/30 218 4171 منظورRapiscanندارد
3وزارت صحت عامه درخواست منظوری تعدیل قرارداد (افزایش قیمت) پروژه 500 عدد ونتلاتور و مواد مصرفی جهت وقایه از مرض کرونا NPA/MOPH/G-2433/SSS3132080000دولت افغانستانتعدیلافزایش قیمتساختمان1399/04/30 218 4170 منظورM/S CAMED Medical System GmbH Germanyد ملي تدارکاتو کړنې د کرونا ویروس سره په مبارزه کې د قدر وړ دي
12345...Last;