اداراتی که تصدیق ظرفیت تدارکاتی را اخذ نموده اند
اعلان برنامه های آموزشی تدارکات
بیشتر بخوانید
ثبت نام برای کورس های آموزشی
 

کمیسیون تدارکات ملی ۲۴ قرارداد را به ارزش بیشتر از ۱.۸ میلیارد افغانی منظور کرد

08/03/1396

100مین جلسه کمیسیون تدارکات ملی به ریاست رئیس جمهور برگزار گردید 


28/02/1396
گزارش کنفرانس مطبوعاتی اداره تدارکات ملی
 تاریخ: ۱۳۹۶/۲/۲۰
پیشرفت ها و دستاورد های روند اصلاحات نظام تدارکات عامه طی دو سال
21/02/1396

کمیسیون تدارکات ملی به ارزش ۲ میلیارد و ۳۴۷ میلیون افغانی ۷ قرارداد را منظور کرد

19/02/1396

کمیسیون تدارکات ملی ۳۲ قرارداد را به ارزش ۶ میلیارد و ۲۹۰ میلیون افغانی منظور کرد

12/02/1396

کمیسیون تدارکات ملی، ۵ قرارداد به ارزش بیش از ۵،۵ میلیارد افغانی منظور کرد


05/02/1396

اعلامیه مطبوعاتی

معلومات پیرامون منظوری و عقد قرارداد فاز سوم بند کمال خان با شرکت های مشترک ساختمانی آسیا بنا، سارول و پِمتِک.


04/02/1396

کمیسیون تدارکات ملی ۱۶ قرارداد را به ارزش بیش از ۱۱.۲ میلیارد افغانی تایید کرد

29/01/1396

کمیسیون تدارکات ملی ۱۱ قرارداد را به ارزش ۹۵۵ میلیون  افغانی منظور کرد


22/01/1396

کمیسیون تدارکات ملی پنج قرارداد را به ارزش یک میلیارد   افغانی منظور کرد


30/12/1395

قرارداد اتصال سب استیشن های برق از غزنی الی کندهار و ۱۴ قرارداد دیگر منظور شد

24/12/1395

کمیسیون تدارکات ملی هشت قرارداد را به شمول کاسا-۱۰۰۰، بند کمال خان و بند دهنه دره منظور کرد

16/12/1395

کمیسیون تدارکات ملی 10 قرارداد را به ارزش چهارمیلیارد افغانی منظور کرد

12/12/1395

کمیسیون تدارکات ملی چهار قرارداد را به ارزش۲۷۰ میلیون افغانی منظور کرد


04/12/1395

کمیسیون تدارکات ملی سه قرارداد را به ارزش یک و نیم میلیارد افغانی، منظور کرد

27/11/1395

کمیسیون تدارکات ملی هشت قرارداد را به ارزش ۳۵۰ میلیون افغانی منظور کرد

20/11/1395
اشتراک بازرس ویژه ایالت متحده امریکا در جلسه کمیسیون تدارکات ملی و منظوری هشت قرارداد از سوی این کمیسیون
12/11/1395

کمیسیون تدارکات ملی پنج پروژه را منظور، دو پروژه را رد  و دو پروژه دیگر را اعاده کرد

03/11/1395

کمیسیون تدارکات ملی ۱۳ قرارداد را به ارزش حدود سیزده و نیم (۱۳،۵) میلیارد افغانی منظور کرد

28/10/1395

کمیسیون تدارکات ملی قرارداد طرح و دیزاین پلان شهری کابل منظور کرد

20/10/1395
1234567