اداراتی که تصدیق ظرفیت تدارکاتی را اخذ نموده اند
اعلان برنامه های آموزشی تدارکات
بیشتر بخوانید
ثبت نام برای کورس های آموزشی
 

کمیسیون تدارکات ملی قرارداد طرح و دیزاین پلان شهری کابل منظور کرد

 
  20/10/1395
 

کابل: هشتادویکمین جلسه کمیسیون تدارکات ملی تحت ریاست جلالتمآب محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، شام روز شنبه مؤرخ ۱۸ جدی ۱۳۹۵ در آرگ ریاست جمهوری برگزار گردید. 
در این جلسه هفته وار کمیسیون چهار قرارداد به ارزش حدود چهار صدو شصت ( ۴۶۰) میلییون افغانی منظور گردید.  این قرارداد ها عبارت اند از:
- ساختمان سرکهای ۳۰ متره و ۴۰ متره ناحیه دوازدهم شهر کابل مربوط شاروالی کابل
- تمدید قراداد های عرضه خدمات صحی (BPHS) و (ٍEPHS) در ولایت کنر مربوطه برنامه "صحت" وزارت صحت عامه 
- و قراداد استخدام کمپنی مشورتی به منظور طرح و دیزاین پلان شهری شهر کابل که از سوی وزارت شهر سازی و مسکن پیشنهاد گردیده بود.
کمیسیون تدارکات ملی حین منظوری قرارداد سرک های ناحیه دوازدهم شهر کابل، هدایت داد که کارمندان کلیدی شرکت برنده قرارداد باید مطابق به معیاری ها و شرایط که در شرطنامه ذکر است در پروژه وظیفه ایفا نمایند و همچنان حین تاییدی قراداد های عرضه خدمات صحی ولایت کنر، یکبار دیگر بالای وزارت صحت عامه تاکید ورزید که از تطبیق این قرارداد ها نظارت قاطع بعمل آورد. 

علاوه بر آن کمیسیون تدارکات ملی پیشنهاد وزارت  امور خارجه را مبنی بر آغاز پروسه ترمیم اساسی تعمیر سفارت جمهوری اسلامی افغانستان مقیم لندن، مورد تایید قرار داد. جلالتمآب رئیس جمهوری اسلامی افغانستان وزارت امور خارجه را مکلف ساخت تا طرح ترمیم و یا اعمار ساختمان برای سفارت های دولت جمهوری اسلامی افغانستان در کشور های مقیم را تدوین و به مقام عالی ریاست جمهوری ارایه بدارد. 
از سوی دیگر کمیسیون تدارکات ملی سه قرارداد پیشنهادی وزارت انرژی و آب را که شامل مطالعات تخنیکی بند های ذخیروی غودار ولایت دایکندی، گزک ولایت بامیان، دهنه غوربندک ولایت پروآن، پلتویی ولایت پکتیا، دومنده ولایت خوست، علینگار ولایت لغمان، تیر پل ولایت هرات، زره مردان ولایت فراه، دهنه بوم ولایت غور، میگردید، جهت بررسی های بیشتر اعاده کرد.  قرارداد اعمار تعمیر پنج منزله وزارت امور داخله نیز از سوی این کمیسیون اعاده گردید.

در این جلسه دوکتور عبدالله عبدالله  رئیس اجراییه حکومت وحدت ملی، وزرای مالیه، اقتصاد وعدلیه ، مشاور ارشد رئیس جمهور در امور زیربنا ها ، مسولین اداره تدارکات ملی، ناظرین شفافیت از سیگار، کمیسیون اقتصاد ملی مالی و بودجه مشرانو جرگه، کمیسیون اقتصاد ملی ولسی جرگه، کاکس پارلمانی مبارزه علیه فساد و اداره سیستیکای حمایت قاطع  نیز اشتراک داشتند.