اداراتی که تصدیق ظرفیت تدارکاتی را اخذ نموده اند
اعلان برنامه های آموزشی تدارکات
بیشتر بخوانید
ثبت نام برای کورس های آموزشی
 

کمیسیون تدارکات ملی ۱۳ قرارداد را به ارزش حدود سیزده و نیم (۱۳،۵) میلیارد افغانی منظور کرد

 
  28/10/1395
 

کابل: هشتاد دومین جلسه کمیسیون تدارکات ملی تحت ریاست جلالتمآب محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، شام روز یکشنبه مؤرخ ۲۶ جدی ۱۳۹۵ در آرگ ریاست جمهوری برگزار گردید. 
در این جلسه هفته وار کمیسیون، ۱۳ قرارداد به ارزش حدود سیزده و نیم (۱۳،۵) میلیارد افغانی منظور گردید که شامل قرارداد های ذیل میگردد:
- پنج لین انتقال برق از ولایت غزنی الی ولایت قندهار
- ساختمان فاز دوم شبکه آبرسانی شهر ایبک ولایت سمنگان 
- حفاری، بازسازی، آزمایش و تجهیز دو حلقه چاه در ساحه معدن یتیم طاق شبرغان ولایت جوزجان
- تدارک پنجصد و پنجاه هزار لیتر تیل دیزل و پطرول مورد ضرورت وزارت معارف
- و پنج قرارداد مواد اعاشوی وزارت دفاع ملی و چهار قرارداد مواد اعاشوی وزارت امور داخله
همچنان کمیسیون تدارکات ملی پیشنهاد وزارت انرژی و آب را مبنی بر فسخ قرارداد پروژه مایکرو هایدل ولسوالی چمکنی ولایت پکتیا و نیز فسخ قرارداد نظارت و ارزیابی یونت های نمبر ۱ و ۳ و پرزه جات احتیاطی بند نغلو را که از جانب د افغانستان برشنا شرکت پیشنهاد گردیده بود، مورد تایید قرار داد. کمیسیون تدارکات ملی به وزارت مالیه و د افغانستان برشنا شرکت تذکر داد که در زمینه تمویل هزینه مالی احیای مجدد بند برق نغلو توجه لازم نمایند.
از جانب دیگر کمیسیون تدارکات ملی اعطای قرارداد تدارک روغنیات شرکت افغان تیلی کام را صرف برای مدت دو ماه جهت رفع نیازمندی های لازم منظور و فیصله کرد تا این قرارداد مجددا داوطلبی گردد. قابل ذکر می باشد که قرارداد چهار قلم مواد اعاشوی ( گوشت) مربوط وزارت دفاع ملی نیز مشروط به بررسی وزارت اقتصاد مورد تایید کمیسیون قرار گرفت.
از سوی دیگر حین بحث بالای قرارداد های اعاشوی وزارت دفاع ملی، کمیسیون تدارکات ملی اکیدا به آن وزارت تذکر داد تا استفاده از تولیدات و منابع داخلی را در مواد اعاشوی آن وزارت افزایش ببخشد. جلالتمآب رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در این زمینه وزارت های صحت عامه و زراعت، آبیاری و مالداری را مکلف کرد تا معیار های خریداری مواد غذایی وارداتی وزارت دفاع ملی را بررسی نمایند. جلالتمآب ایشان همچنان هدایت دادند که برای تثبیت قیمت های تخمینی واقع بینانه تثبیت احتیاج آن وزارت، مکانیزم مؤثر ایجاد گردد.

در این جلسه همچنان  استاد محمد سرور دانش معاون دوم مقام عالی ریاست جمهوری، وزرای مالیه، اقتصاد وعدلیه ، مشاور ارشد رئیس جمهور در امور زیربناها،مسولین اداره تدارکات ملی، ناظرین شفافیت از سیگار، کمیسیون  مواصلات و مخابرات مشرانو جرگه و کمیسیون مالی و بودجه ولسی جرگه، کاکس پارلمانی مبارزه علیه فساد و اداره سیستیکای حمایت قاطع  نیز اشتراک داشتند.