اداراتی که تصدیق ظرفیت تدارکاتی را اخذ نموده اند
اعلان برنامه های آموزشی تدارکات
بیشتر بخوانید
ثبت نام برای کورس های آموزشی
 

کمیسیون تدارکات ملی پنج پروژه را منظور، دو پروژه را رد  و دو پروژه دیگر را اعاده کرد

 
  03/11/1395
 

کابل: هشتاد و سومین جلسه کمیسیون تدارکات ملی تحت ریاست جلالتمآب محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، شام روز شنبه مؤرخ دو دلو ۱۳۹۵ در آرگ ریاست جمهوری برگزار گردید. 
در این جلسه هفته وار کمیسیون، پروژه های ذیل مورد بحث قرار گرفته و در مورد آنها فیصله صورت گرفت:
- انتقال پول اداره ATRA به بانک مرکزی مورد تایید قرار گرفت.
- تمدید میعاد قرارداد اعمار تعمیر ۴۰ صنفی کمپلکس دارالمعلمین سید جمال الدین افغان برای مدت ۹ ماه تصویب شد.
- قرارداد پروژه هشت کیلومتر سرک اسفالت از قریه بورگ الی قریه سرخاب ولسوالی محمد آغه ولایت لوگر به ارزش ۱۶۰ میلیون افغانی منظور گردید.
- و قرارداد تدارک پنج عراده موتر برای زون های ساحوی د افغانستان بانک به ارزش ۲۳میلیون افغانی نیز مورد تایید کمیسیون تدارکات ملی قرار گرفت .
اما قرارداد های اعمار تعمیر تدریسی پوهنتون هرات و اعمار دیوار احاطوی پوهنتون البیرونی از جانب کمیسیون رد شد. کمیسیون تدارکات ملی همچنان پروژه های اعمار تعمیر سفارت افغانستان مقیم اسلام آباد و ساختمان سرک کامه نو آباد الی سنگر سرای ولایت ننگر هار را جهت بررسی  بیشتر اعاده کرد. 
علاوه بر آن قرارداد های تهیه و نصب تجهیزات تکنالوژی معلوماتی برای نهاد های تحصیلی وزارت تحصیلات عالی و تدارک گاز مایع، پرزه جات و روغنیات ، و حفظ و مراقبت تاسیسات برقی وزارت امور داخله به جلسه بعدی کمیسیون ملتوی گردید.
 
در این جلسه  دوکتور عبدالله عبدالله، رئیس اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان،  استاد محمد سرور دانش معاون دوم مقام عالی ریاست جمهوری، وزرای مالیه، اقتصاد وعدلیه ، مشاور ارشد رئیس جمهور در امور زیربنا ها، مسولین اداره تدارکات ملی، ناظرین شفافیت از سیگار، کاکس پارلمانی مبارزه علیه فساد و اداره سیستیکای حمایت قاطع  نیز اشتراک داشتند.