اداراتی که تصدیق ظرفیت تدارکاتی را اخذ نموده اند
اعلان برنامه های آموزشی تدارکات
بیشتر بخوانید
ثبت نام برای کورس های آموزشی
 

اشتراک بازرس ویژه ایالت متحده امریکا در جلسه کمیسیون تدارکات ملی و منظوری هشت قرارداد از سوی این کمیسیون

 
  12/11/1395
 

کابل: هشتاد و چهارمین جلسه کمیسیون تدارکات ملی تحت ریاست جلالتمآب محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، شام روز شنبه مؤرخ ۹ دلو ۱۳۹۵ در آرگ ریاست جمهوری برگزار گردید. 
در این جلسه که از جان ساپکو بازرس ویژه ایالات متحده امریکا برای باز سازی افغانستان (سیگار) نیز منحیث ناظر دعوت بعمل آمده بود، جلالتمآب رئیس جمهور صعود  پنج مرتبه ایی افغانستان به سوی شفافیت را در گزارش تازه نهاد شفافیت بین الملل  تهنیت گفته و از تلاش های اعضای کمیسیون تدارکات ملی و اداره تدارکات ملی به سبب اینکه اصلاحات نظام تدارکات یکی از عوامل عمده این صعود عنوان گردیده، ابراز امتنان کرد. در مقابل مسؤلین اداره تدارکات ملی از رهبریت و حمایت قاطع جلالتمآب رئیس جمهور و سایر اعضای محترم کمیسیون تدارکات ملی قدردانی نموده از تعهد و تلاش هر چه بیشتر متصدیان این اداره به منظور تحقق اهداف مهم روند اصلاحات نظام تدارکات بخصوص تقویت شفافیت هر چه بیشتر  و مبارزه علیه فساد اطمینان داد.
متعاقبآ کمیسیون تدارکات ملی قرارداد های پیشنهادی وزارت ها و ادارات را که شامل اجندای  جلسه بود به بررسی و مداقه گرفته و در نتیجه 8 قرارداد را به ارزش 4.7 میلیارد افغانی منظور و 11 قرارداد دیگر را جهت بررسی های مزید و حصول اطمینان از صحت مطالعات تخنیکی اعاده کرد. قرارداد های که مورد تایید کمیسیون قرار گرفتند عبارت اند از :
- دیزاین و ساخت بند تنگی شادیان ولایت بلخ و بند آب کیلی ولایت سمنگان که در پرنسیب تایید گردید
- بازسازی کانال شفلان ولسوالی پشتون زرغون ولایت هرات
- تعدیل قرارداد ساختمان سربند یتیم تپه و تحکیم سواحل دریای آمو در ولسوالی ینگی قلعه ولایت تخار
- تعدیل در قرارداد ساختمان سرک جبل السراج الی نجراب
- تهیه و نصب تجهیزات تکنالوژی معلوماتی برای پوهنتون های کابل، پولی تخنیک، پوهنتون طبی کابل و موسسات تحصیلات عالی  پروان و وردک 
-  و تعدادی از قرارداد های حفظ و مراقبتی و محروقاتی وزارت امور داخله
از جانب دیگر بیشترین پروژه های که از جانب کمیسیون اعاده شد شامل دیزاین و ساختمان بند ها در ولایت های پکتیا، خوست، لغمان، بامیان، دایکندی، پروان، فراه، غور، بادغیس، تخار، کندهار و ارزگان میگردد. کمیسیون تدارکات ملی این پروژه ها را به منظور رسیدگی به مشکلات تدارکاتی بخصوص حصول اطمینان از ظرفیت شرکت ها و دقت مطالعات تخنیکی اعاده کرد. جلالتماب رئیس جمهوری اسلامی افغانستان حین بحث و مداقه بالای این پروژه ها اظهار داشت که اعمار بند ها بدون شک از اولویت عمده و نیازمندیهای مبرم مردم افغانستان می باشد، اما کمیسیون تدارکات ملی تلاش جدی بخرچ میدهد تا چالشهای که در گذشته در همچو پروژه های بزرگ وجود داشته و سالهای متمادی با دارایی های مردم افغانستان از سوی عناصر فاسد و استفاده جو بازی صورت گرفته، بار دیگر تکرار نگردد. ایشان همچنان اذعان داشت که باید با سکتور خصوصی و شرکت های بزرگ افغانی فضای گفتمان شفاف و انگیزه سرمایه گذاری ایجاد گردد تا شرکت های که دارای ظرفیت  و پوتانسیال واقعی هستند بتوانند از طریق رقابت سالم و شفاف در تطبیق پروژه های زیربنایی سهم بگیرند.
علاوه بر آن کمیسیون تدارکات ملی قرارداد تدارک پرزه جات فابریکاتی تصدی کود برق مزار شریف را اعاده نموده و فیصله کرد تا طرح اساسی احیا و عصری سازی این تصدی به شورای عالی اقتصادی از سوی وزارت معادن و پطرولیم و مشاور اقتصادی رئیس جمهور ارایه گردد.
کمیسیون تدارکات ملی همچنان حین بحث بالای پروژه های وزارت فواید عامه، اکیدآ آن وزارت را مکلف ساخت تا در زمینه ایجاد سیستم مدیریت پروژه ها با استفاده از تکنالوژی معاصر اقدام جدی نماید.

در این جلسه همچنان دوکتور عبدالله عبدالله  رئیس اجراییه حکومت وحدت ملی، استاد محمد سرور دانش معاون دوم مقام عالی ریاست جمهوری، وزرای مالیه، اقتصاد وعدلیه ، مشاور ارشد رئیس جمهور در امور زیربناها، مسولین اداره تدارکات ملی، ناظرین شفافیت از سیگار، کمیسیون های اقتصاد ملی  مشرانو جرگه و ولسی جرگه، کاکس پارلمانی مبارزه علیه فساد و اداره سیستیکای حمایت قاطع  نیز اشتراک داشتند.