اداراتی که تصدیق ظرفیت تدارکاتی را اخذ نموده اند
اعلان برنامه های آموزشی تدارکات
بیشتر بخوانید
ثبت نام برای کورس های آموزشی
 

کمیسیون تدارکات ملی هشت قرارداد را به ارزش ۳۵۰ میلیون افغانی منظور کرد

 
  20/11/1395
 

کابل: هشتاد و پنجمین جلسه کمیسیون تدارکات ملی تحت ریاست جلالتمآب محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، شام روز دو شنبه مؤرخ ۱۸ دلو ۱۳۹۵ در آرگ ریاست جمهوری برگزار گردید. 
در این جلسه هشت قرارداد به ارزش ۳۵۰ میلیون افغانی منظور گردید که شامل پروژه های ذیل میشود:
- تدارک ۶۸ قلم تجهیزات برقی مورد ضرورت د افغانستان برشنا شرکت برای ده قریه ولسوالی میر بچه کوت ولایت کابل
- خدمات اتصال ۱۹ موقعیت شبکه فایبر نوری بخشهای شهری د افغانستان بانک 
- تهیه و چاپ ۷۴۹۰۰۰ جلد کتب درسی مورد ضرورت تعلیمات اسلامی وزارت معارف که بگونه مشروط تصویب شد
- خدمات حفظ و مراقبت میادین هوایی بین المللی هرات و کندهار 
- تدارک چهار عراده کرین برای ریاست های گمرک ولایات هرات و فاریاب 
- و سه قرارداد مواد اعاشوی مورد ضرورت ریاست محافظت ریاست جمهوری 
کمیسیون تدارکات ملی همچنان تمدید میعاد بدون افزایش قیمت قرارداد های اعمار سرک دایکندی الی شهرستان ولایت دایکندی، احداث سب استیشن های ولایات کندز و بغلان و چاپ بانکنوت های جدید افغانی را مورد تایید قرار داد. 
علاو بر آن پروژه های بند شورابه و بند کمال خان نیز در این جلسه مورد بحث قرار گرفته و فیصله گردید که بند شورابه به داوطلبی مقید گذاشته شود و در مورد بند کمال خان مداقه بیشتر از جانب هیآت مؤظف بررسی صورت گیرد.  در مورد پروژه دیزاین واعمار بند خان آباد ولایت کندز نیز فیصله گردید که داوطلبی مقید صورت گیرد و در شرطنامه معیار های اهلیت داوطلبان بگونه منطقی مد نظر گرفته شود تا رقابت شفاف و عادلانه تامین گردد.
از جانب دیگر کمیسیون تدارکات ملی پیشنهاد وزارت ارشاد، حج و اوقاف را مبنی آغاز پروسه تدارکات انتقالات حجاج را جهت زیارت حج بیت الله شریف در سال ۱۳۹۶مورد بحث قرار داده و تصمیم اتخاذ کرد که روند متذکره از طریق داوطلبی مقید میان شرکت های  هوایی داخلی آغاز گردد و در شرطنامه شرایط واضح و مشخص به شمول شرایط اطاعت پذیری از پرداخت مالیات مد نظر گرفته شود. جلالتمآب رئیس جمهوری اسلامی افغانستان حین بحث بالای  موضوع برنامه حج اظهار داشت که توجه حکومت به پروسه حج نه تنها باعث مؤفقیت پروسه در سال گذشته گردید بلکه در هزینه مصارف حج برای حجاج کاهش نیز بعمل آمد و توقع میرود که برای سال ۱۳۹۶ این پروسه هر چه بهتر و اقتصادی تر انجام گردد.
از سوی دیگر در این جلسه تصمیم گرفته شد که پلان تجارتی شرکت هوایی آریانا در یک نشست جداگانه و طرح حمایوی شرکت های  هوایی خصوصی داخلی در شورای عالی اقتصادی مورد بحث و مداقه قرار گیرد . قابل ذکر می باشد که در نتیجه بررسی ها، شرکت هوایی آریانا پس از شش سال زیان در سالهای ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ دوباره به مفاد آمده است.
در این جلسه همچنان دوکتور عبدالله عبدالله  رئیس اجراییه حکومت وحدت ملی، استاد محمد سرور دانش معاون دوم مقام عالی ریاست جمهوری، وزرای مالیه، اقتصاد وعدلیه ، مشاور ارشد رئیس جمهور در امور زیربنا، مسولین اداره تدارکات ملی، ناظرین شفافیت از سیگار، کمیسیون مالی و بودجه ولسی جرگه، کاکس پارلمانی مبارزه علیه فساد و اداره سیستیکای حمایت قاطع  نیز اشتراک داشتند.