اداراتی که تصدیق ظرفیت تدارکاتی را اخذ نموده اند
اعلان برنامه های آموزشی تدارکات
بیشتر بخوانید
ثبت نام برای کورس های آموزشی
 

کمیسیون تدارکات ملی سه قرارداد را به ارزش یک و نیم میلیارد افغانی، منظور کرد

 
  27/11/1395
 

کابل: هشتاد و ششمین جلسه کمیسیون تدارکات ملی تحت ریاست جلالتمآب محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، شام روز سه شنبه مؤرخ ۲۵ دلو ۱۳۹۵ در آرگ ریاست جمهوری برگزار گردید. در این جلسه سه قرارداد به ارزش یک و نیم میلیارد افغانی منظور گردید که شامل پروژه های ذیل اند:
- احداث ۱۰.۸ کیلومتر سرک داخل شهر زرنج ولایت نیمروز
- اعمار شفاخانه ۵۰ بستر ولسوالی سیاه گرد ولایت پروان
- و ۱۸ قلم مواد اعاشوی وزارت دفاع ملی
کمیسیون تدارکات ملی همچنان پیشنهاد وزارت دفاع ملی را مبنی بر فسخ قرارداد اقلام باقیمانده ملزمات طبی مورد تایید قرار داد. اما قرارداد های سرک های جغل فرش در ولایت کندهار از جانب کمیسیون رد گردید و هدایت داده شد تا این پروژه ها توسط کندک انجنیری وزارت دفاع ملی و قوای کار مورد تطبیق قرار گیرد.
در اخیر، جلسه کمیسیون تدارکات ملی موضوع استراتیژی تدارکات الکترونیکی و انکشاف سیستم ها در اداره تدارکات ملی اعم از نقشه برداری و مهندسی پروسه ها را مختصراً به بحث گرفت.
رئیس جمهور غنی گفت که طرح ها و اقدامات اداره تدارکات ملی در زمینه های فوق را یک به یک مورد مطالعه قرارداده و توصیه می گردد که سایر ادارات چنین شیوه را جهت نقشه برداری و مهندسی پروسه های کاری خویش به منظور بهبود روند کاری الگو برداری نموده، مورد تطبیق قرار دهند.
در این جلسه محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری، وزرای مالیه، اقتصاد وعدلیه، مسئولین اداره تدارکات ملی، ناظرین شفافیت از سیگار، کمیسیون‎های اقتصاد ملی و بودجه ولسی‎جرگه، کاکس پارلمانی مبارزه علیه فساد و اداره سیستیکا از حمایت قاطع اشتراک داشتند