اداراتی که تصدیق ظرفیت تدارکاتی را اخذ نموده اند
اعلان برنامه های آموزشی تدارکات
بیشتر بخوانید
ثبت نام برای کورس های آموزشی
 

کمیسیون تدارکات ملی چهار قرارداد را به ارزش۲۷۰ میلیون افغانی منظور کرد


 
  04/12/1395
 

کابل: هشتاد و هفتمین جلسه کمیسیون تدارکات ملی تحت ریاست جلالتمآب محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، شام روز دو شنبه مؤرخ دو حوت ۱۳۹۵ در آرگ ریاست جمهوری برگزار گردید. 
در این جلسه چهار قرارداد به ارزش ۲۷۰ میلیون افغانی منظور گردید که شامل اعمار۹،۵ کیلومتر اسفالت و کانکریت از سرک عمومی کابل- گردیز الی زرغون شهر ولسوالی محمد آغه ولایت لوگر و سه قرارداد مواد اعاشوی مورد ضرورت ریاست عمومی اداره امور می باشد. قابل ذکر است که قرارداد های مواد اعاشوی ریاست عمومی اداره امور بدلیل مساعد شدن فرصت رقابت بیشتر به قیمت نازلتر صورت گرفته که جلالتمآب رئیس جمهوری اسلامی افغانستان تلاشهای بخش تدارکات اداره امور را بخاطر ایجاد زمینه افزایش رقابت، قابل قدر دانست.
از سوی دیگر اعطای قرارداد پروژه اتصال ۱۶ پوهنتون کشور به خدمات انترنتی مربوط وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی  به دلیل بلند بودن برخی از قیمت ها  و همچنان تعدیل  قرارداد های حفظ و مراقبت و ترمیم  پاور پلانت ها و جنراتور های قطعات مرکزی و قول اردو های ساحوی وزارت دفاع ملی جهت محاسبه دقیق میعاد مورد نیاز برای تعدیل و تهیه پلان داوطلبی های مجدد آنها، از جانب کمیسیون اعاده گردید. اما قرارداد پیشنهادی وزارت فواید عامه برای بازسازی بخش دوم سرک کامه الی برکاش کوت ولایت ننگرهار  که با استفاده از روش منبع واحد طی مراحل گردیده بود، توسط کمیسیون رد شده و فیصله گردید که این پروژه مجددآ با استفاده از روش داوطلبی مقید تدارک دیده شود.

در این جلسه دوکتور عبدالله عبدالله  رئیس اجراییه حکومت وحدت ملی، استاد محمد سرور دانش معاون دوم مقام عالی ریاست جمهوری، وزرای مالیه، اقتصاد وعدلیه ، مشاور ارشد رئیس جمهور در امور زیربنا، مسولین اداره تدارکات ملی، ناظرین شفافیت از سیگار، کمیسیون مواصلات و مخابرات  مشرانو جرگه، کاکس پارلمانی مبارزه علیه فساد و اداره سیستیکا حمایت قاطع  نیز اشتراک داشتند.