اداراتی که تصدیق ظرفیت تدارکاتی را اخذ نموده اند
اعلان برنامه های آموزشی تدارکات
بیشتر بخوانید
ثبت نام برای کورس های آموزشی
 

کمیسیون تدارکات ملی 10 قرارداد را به ارزش چهارمیلیارد افغانی منظور کرد

 
  12/12/1395
 


کابل: هشتاد و هشتمین جلسه کمیسیون تدارکات ملی تحت ریاست جلالتمآب محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، شام روز سه شنبه مؤرخ 10 حوت 1395 در آرگ ریاست جمهوری برگزار گردید. 
در این جلسه 10 قرارداد به ارزش چهار میلیارد  افغانی منظور گردید که شامل موارد ذیل میگردد:
- پروژه اعمار 32 کیلومتر سرکهای داخل شهر میمنه ولایت فاریاب 
- بازسازی و ساختمان سرک ولسوالی ده صلاح الی شاشان ولایت بغلان 
- تدارک پرزه جات فابریکاتی و ماشینری برای تصدی کود برق مزار شریف
- پروژه خدمات تآمین امنیت میادین هوایی بین المللی حامد کرزی، هرات، مزار شریف و قندهار که مشروط به موافقه شورای امنیت ملی مورد تایید قرار گرفت
- تدارک تجهیزات دفتری برای وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث
- تدارک مواد اعاشوی وزارت دفاع ملی 
- تدارک مواد اعاشوی ریاست عمومی اداره امور
- تمدید میعاد زمانی پروژه سرک دوشی الی پلخمری صرف برای مدت 4 ماه 
- و تعدیل قرارداد پروژه انتقال لین برق نغلو الی تپه احمد بیک ولسوالی تگاپ ولایت کاپیسا

از سوی دیگر کمیسیون تدارکات ملی قرارداد اعمار سرک های حلقوی مهترلام بابا ولایت لغمان را جهت بررسی بیشتر اعاده کرد. این کمیسیون همچنان در زمینه نگهداری پول TDF اداره ATRA فیصله کرد تا پول متذکره به بانک ملی انتقال گردد. علاوه بر آن کمیسیون تدارکات ملی در مورد باز پرداخت مبالغ ضمانت های بانکی پیش پرداخت و تضمین حسن اجرای کار قرارداد های بند های پاشدان، المار و مچلغو، هدایت داد تا بانک مرکزی در زمینه بانک های صادر کننده تضمینات را وادار نماید تا در رابطه به انتقال مبالغ متذکره  در حساب خاص وزارت مالیه اقدام نمایند. 

در این جلسه دوکتور عبدالله عبدالله  رئیس اجراییه حکومت وحدت ملی، استاد محمد سرور دانش معاون دوم مقام عالی ریاست جمهوری، وزرای مالیه، اقتصاد وعدلیه ،مسولین اداره تدارکات ملی، ناظرین شفافیت از سیگار، کمیسیون های مالی و بودجه ولسی جرگه و  مشرانو جرگه، کاکس پارلمانی مبارزه علیه فساد و اداره سیستیکا حمایت قاطع  نیز اشتراک داشتند.