اداراتی که تصدیق ظرفیت تدارکاتی را اخذ نموده اند
اعلان برنامه های آموزشی تدارکات
بیشتر بخوانید
ثبت نام برای کورس های آموزشی
 

کمیسیون تدارکات ملی هشت قرارداد را به شمول کاسا-۱۰۰۰، بند کمال خان و بند دهنه دره منظور کرد

 
  16/12/1395
 

کابل: هشتاد و نُهمین جلسه کمیسیون تدارکات ملی تحت ریاست جلالتمآب محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، شام روز یک شنبه مؤرخ ۱۵ حوت ۱۳۹۵ در آرگ ریاست جمهوری برگزار گردید. در این جلسه ۸ قرارداد به ارزش ۲۵ میلیارد افغانی منظور گردید که شامل موارد ذیل میگردد:
قرارداد فاز سوم بند کمال خان ولایت نیمروز
قرارداد دیزاین و ساخت بند دهنه دره ولسوالی پشتون کوت ولایت فاریاب
پروژه انتقال لین کاسا-۱۰۰۰ که در پرنسیب مورد تصویب قرار گرفت
قرارداد ساختمان سرک های حلقوی مهتر لام بابا ای ولایت لغمان
اعمار کمپلکس سفارت جمهوری اسلامی افغانستان مقیم اسلام آباد
و سه قرارداد مواد اعاشوی و محروقاتی مربوط ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری
جلالتمآب رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان حین بحث بالای پروژه انتقال لین کاسا-۱۰۰۰ از هیآت مذاکره کننده وزارت های مالیه و انرژی و آب ابراز امتنان نمود که در نتیجه انجام مذاکرات مؤثر ایشان در قیمت پیشنهادی داوطلبان این پروژه به صورت قابل ملاحظه تخفیف رونما گردیده است.
از سوی دیگر کمیسیون تدارکات ملی پروژه های مطالعات تخنیکی و دیزاین تفصیلی بند های غودار ولایت دایکندی، گزک ولایت بامیان، دهنه غوربندک ولایت پروان، پلتویی ولایت پکتیکا، دوه مند ولایت خوست، علینگار ولایت لغمان، تیر پل ولایت هرات، زره مردان ولایت فراه، دهنه بوم ولایت غور، واخی ولایت پنجشیر، چال ولایت تخار، آب شوره ولایت بادغیس، لوره ولایت قندهار ، بند آغاجان ولایت ارزگان و سوری خوله ولایت پکتیا را یکبار دیگر مورد مداقه قرار داده و فیصله نمود که بخاطر اطمینان خاطر از تطبیق مؤثر این پروژه های مهم ملی و زیربنایی جلسه اختصاصی تحت ریاست جلالتماّب رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان به اشتراک وزارت محترم انرژی و آب، وزارت محترم اقتصاد، مشاور ارشد رئیس جمهور در امور زیربنا و اداره تدارکات ملی بزودی تدویر گردد. جلالتماّب رئیس جمهوری در مورد مطالعات امکان سنجی این پروژه ها اظهار داشت که اسناد آنها را شخصآ مورد مطالعه قرار داده و نیاز است که یک تحلیل اقتصادی از ارزش بازدهی این پروژه ها در مقابل قیمت آنها صورت گیرد و همچنان جلالتماّب ایشان اکیدا اذعان داشتند که توجه جدی حکومت بالای این است که شرکت های در این پروژه ها از طریق رقابت سالم و شفاف سهم گیرند که توانایی واقعی مالی و تخنیکی تطبیق چنین پروژه ها را دارا باشند. 
علاوه بر آن کمیسیون تدارکات ملی پیشنهاد وزارت دفاع ملی را مبنی بر استفاده پیدوار داخلی به عوض مواد توریدی در قراداد های مواد اعاشوی آن وزارت را مورد تایید قرار داده و جلالتماّب رئیس جمهور در زمنیه یکبار دیگر تآکید ورزید که حکومت از هر نوع کوشش در جهت تقویه تولیدات داخلی و ایجاد زنجیر ارزش از طریق قرارداد های دولتی برای مارکیت داخلی و متشبثین افغانی قاطعآ حمایت میکند.
از جانب دیگر جلالتماّب رئیس جمهور در موقع بررسی تحقق فیصله های قبلی کمیسیون تدارکات ملی مبنی اصلاحات در د افغانستان برشنا شرکت و ملکی و مسلکی سازی بخش تدارکات وزارت امور داخله، هدایت داد نا زمان معین برای تکمیل روند اصلاحات از جانب ادارات مربوطه تشخیص گردد. 
در اخیر کمیسیون تدارکات ملی طرح پیشنهادی اداره تدارکات ملی را به منظور تفویض صلاحیت بیشتر به آمرین اعطای وزارت ها و ادارات تدارکاتی در ارتباط به برخی از موارد تعدیلات در قرارداد ها را مورد تصویب قرار داده و توصیه نمود که شیوه های انگیزشی در تفویض صلاحیت ها به وزارت ها و ادارات با در نظرداشت عملکرد و اجراآت آنها میتواند منحیث یک روش خوب برای آینده مورد استفاده قرار گیرد. 
باید یاد آور گردید که کمیسیون تدارکات ملی طی دو سال گذشته و ۸۹ جلسه هفته وار خویش، حدود ۲۰۰۰ قرارداد را منظور کرده است که ارزش پولی آنها بالغ بر بیشتر از ۳۰۰ میلیارد افغانی میگردد.
در این جلسه بر علاوه اعضای کمیسیون ،مسولین اداره تدارکات ملی، ناظرین شفافیت از سیگار، کاکس پارلمانی مبارزه علیه فساد و اداره سیستیکا حمایت قاطع نیز اشتراک داشتند.