اداراتی که تصدیق ظرفیت تدارکاتی را اخذ نموده اند
اعلان برنامه های آموزشی تدارکات
بیشتر بخوانید
ثبت نام برای کورس های آموزشی
 

قرارداد اتصال سب استیشن های برق از غزنی الی کندهار و ۱۴ قرارداد دیگر منظور شد

 
  24/12/1395
 

کابل: نودمین جلسه کمیسیون تدارکات ملی تحت ریاست جلالتمآب محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، شام یکشنبه مؤرخ ۲۲ حوت ۱۳۹۵ در آرگ ریاست جمهوری برگزار شد. در این جلسه ۱۵ قرارداد به ارزش مجموعی ۱۰،۷میلیارد (ده میلیارد و هفتصد میلیون) افغانی تایید گردید. 
این پروژه ها عبارت اند از:
- اتصال پنج سب استیشن برق از ولسوالی قره باغ غزنی الی ولایت کندهار
- تهیه و تدارک لین هوایی، کیبل و کاندکترهای مورد ضرورت د افغانستان برشنا شرکت
- تهیه و نصب وسایل برای ۴۰ سب استیشن کیبلی مورد ضرورت وزارت انرژی و آب
- تمدید پروژه احداث دستگاه کوچک برق آبی ولسوالی ماڼوگی ولایت کنر
- اعمار ۱۳ کیلومتر سرک اسفالت در ولسوالی کامه ولایت ننگرهار
- اعمار سرک تایمنی الی قلعه فتح الله شهر کابل
- قرارداد بخش اول فاز دوم پروژه توسعه ای آبرسانی شهر کابل
- تمدید میعاد ساختمان سرک ولسوالی چک ولایت میدان وردک
- قرارداد حفظ و مراقبت سیستم برق و جنراتورهای وزارت امور داخله شامل هفت بخش
- قرارداد ۲۴ قلم ادویه و ملزمه طبی قومندانیت صحیه وزارت دفاع ملی
- آغاز پروسه تدارکاتی ترمیم اساسی شفاخانه شهید سردار محمد داوود خان
- کانکریت ریزی میادین گمرک ولایت هرات
- خدمات انترنتی برای ریاست تکنالوژی معلوماتی وزارت معارف
- و قرارداد محروقات (تیل و گاز مایع) مورد ضرورت وزارت تحصیلات عالی.
از سویی هم کمیسیون تدارکات ملی قرارداد تدارک ۳۰سب استیشن کیبلی وزارت انرژی و آب و پیشنهاد وزارت فواید عامه مبنی بر استهداء در مورد بخش های اول و سوم سرک کندهار الی ارزگان را جهت بررسی بیشتر اعاده کرد.
علاوه بر آن کمیسیون پیشنهاد وزارت دفاع ملی را جهت فسخ بخش سوم قرارداد چوب سوخت این وزارت و همچنان کاهش قیمت قرارداد اعمار کمپلکس معتادان ولایت هلمند مربوط وزارت مبارزه علیه مواد مخدر را مورد تایید قرار داد. اما قرارداد ۱۱ قلم عینیات البسوی وزارت امور داخله از سوی کمیسیون تدارکات ملی رد گردید و فیصله شد تا شرکت داوطلب این پروژه و همچنان شرکت تدارک کننده چوب سوخت وزارت دفاع ملی به علت تخلف و عدم اجاری قرارداد به پروسه محرومیت از اشتراک در داوطلبی معرفی گردد.
در این جلسه دوکتور عبدالله عبدالله  رئیس اجراییه حکومت وحدت ملی، استاد محمد سرور دانش معاون دوم مقام عالی ریاست جمهوری، وزرای مالیه، اقتصاد وعدلیه ،مسولین اداره تدارکات ملی، ناظرین شفافیت از سیگار، کمیسیون های مالی و بودجه ولسی جرگه و  مشرانو جرگه، کاکس پارلمانی مبارزه علیه فساد و اداره سیستیکا حمایت قاطع  نیز اشتراک داشتند.