اداراتی که تصدیق ظرفیت تدارکاتی را اخذ نموده اند
اعلان برنامه های آموزشی تدارکات
بیشتر بخوانید
ثبت نام برای کورس های آموزشی
 

کمیسیون تدارکات ملی پنج قرارداد را به ارزش یک میلیارد   افغانی منظور کرد


 
  30/12/1395
 

کابل: هشتاد و پنجمین جلسه کمیسیون تدارکات ملی تحت ریاست جلالتمآب محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، شام روز  یکشنبه مؤرخ 29 حوت 1395 در آرگ ریاست جمهوری برگزار گردید. 
در این جلسه پنج  قرارداد به ارزش یک میلیارد افغانی منظور گردید که شامل پروژه های ذیل میشود:
- خریداری میز، چوکی و سیستم سولر برای مکاتب 12 ولایت کشور 
- تدارک مواد غذایی تاسیسات صحی وزارت صحت عامه 
- پروژه خدمات مشورتی انکشاف ظرفیت اداره عالی تفتیش
- تعدیل قرارداد های امور حفظ و مراقبت و ترمیم جنراتور ها و پاورپلانت های قول اردو های ساحوی و مرکز اردو ملی
- و تدارک مواد اعاشوی ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری 
اما کمیسیون تدارکات ملی تعدیل قرارداد خدمات مشورتی جهت نظارت از بازسازی بند برق و شبکه توزیعی شهر گرشگ را جهت دریافت بدیل برای آن رد کرد. 

 از جانب دیگر کمیسیون تدارکات ملی ایجاد یک کمیته فوق العاده را جهت تحرک هر چه بیشتر و تسریع روند پروژه های زیربنایی کلیدی چون انرژی، برق، سرک، خطوط آهن و مسکن که از جانب مشاور ارشد رئیس جمهور در امور زیربنا و اداره تدارکات ملی طرح گردید، مورد تایید قرار داد.

علاوه بر آن در این جلسه اداره تدارکات ملی گزارش مفصل سال مالی 1395 را که منعکس کننده اجراآت و دستاورد های کمیسیون تدارکات ملی ، اداره تدارکات ملی و همچنان چالشها موجود فرا راه روند اصلاحات نظام تدارکات می باشد، به جلالتمآب رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان، اعضای کمیسیون تدارکات ملی و ناظرین ملی و بین المللی تقدیم کرد. جلالتمآب رئیس جمهور از تهیه گزارش جامع توسط آن اداره  ابراز امتنان نموده و اظهار داشت که پس از مطالعه آن هدایات و نظریات شانرا با اداره تدارکات ملی شریک خواهند نمود.

در این جلسه  استاد محمد سرور دانش معاون دوم مقام عالی ریاست جمهوری، وزرای مالیه، اقتصاد وعدلیه ، مشاور ارشد رئیس جمهور در امور زیربنا، مسولین اداره تدارکات ملی، ناظرین شفافیت از سیگار، کمیسیون اقتصاد ملی، مالی و بودجه ولسی جرگه، کمیسیون مالی و بودجه مشرانو جرگه، کاکس پارلمانی مبارزه علیه فساد و اداره سیستیکا حمایت قاطع  نیز اشتراک داشتند.