اداراتی که تصدیق ظرفیت تدارکاتی را اخذ نموده اند
اعلان برنامه های آموزشی تدارکات
بیشتر بخوانید
ثبت نام برای کورس های آموزشی
 

کمیسیون تدارکات ملی ۱۱ قرارداد را به ارزش ۹۵۵ میلیون  افغانی منظور کرد


 
  22/01/1396
 

کابل: نودو دومین جلسه کمیسیون تدارکات ملی تحت ریاست جلالتمآب محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، شام روز  یکشنبه مؤرخ ۲۰ حمل ۱۳۹۶ در آرگ ریاست جمهوری برگزار گردید. 
در این جلسه ۲۷  قرارداد و موضوعات تدارکاتی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در نتیجه ۱۱ قرارداد  به ارزش ۹۵۵ میلیون افغانی منظور گردید که شامل پروژه های ذیل می باشد:
- تدارک تجهیزات برقی برای ولسوالی سروبی مربوط د افغانستان برشنا شرکت
- تمدید میعاد با افزایش قیمت پروژه انتقال لین برق از سرحد ترکمنستان الی نور جهاد ولایت هرات
- تدارک دو نوع تیل مورد ضرورت تاسیسات صحی وزارت صحت عامه 
- تدارک ۱۴ قلم مواد اعاشوی تاسیسات صحی وزارت صحت عامه 
- تدارک بخش اول سیستم زیربنایی و تکنالوژی معلوماتی برای وصل نمودن مستوفیت ها و گمرکات به مرکز وزارت مالیه
- قرارداد امور ساختمانی سیستم گرم کن و سرد کن مربوط وزارت مالیه 
- تدارک دو نوع تیل مورد ضرورت ریاست محافظت و امنیت رجال برجسته دولتی 
- تدارک مواد اعاشوی مورد ضرورت پوهنتون ننگرهار
- تدارک مواد اعاشوی مورد ضرورت نهاد های تحصیلی و شفاخانه های کادری وزارت تحصیلات عالی 
- تدارک تیل مورد ضرورت ریاست حفظ و مراقبت سالنگها 
- و تمدید میعاد ساختمان سرک شرنه الی انگور اده ولایت پکتیکا
اما کمیسیون تدارکات ملی قرارداد پیشنهادی تکمیل کار باقیمانده و اضافه کاری تعمیر هفت منزله معینیت تامیناتی وزارت امور داخله، تدارک هفت قلم تجهیزات سیستم جدید کامپیوتری، تدارک 12 قلم تجهیزات مالزمه اطفایه و ضد حریق مورد ضرورت ریاست حالات اظطرار وزارت دفاع ملی، پیشنهاد فسخ قرار داد تیل هوایی مربوط وزارت دفاع ملی و قرارداد پیشنهادی د آریانا هوایی شرکت جهت تدارک تیل طیارات میادین هوایی داخلی کشور را رد کرد. کمیسیون فیصله نمود که کار باقیمانده تعمیر مربوط وزارت امور داخله توسط تصدی خانه سازی به پایه اکمال رسد، قرارداد های سیستم کامپیوتری و لوازم ضد حریق وزارت دفاع ملی به داوطلبی مجدد سپرده شود و قرارداد تیل میادین هوایی داخلی مجددآ طبق فیصله کمیسیون طی مراحل گردد.
از سوی هم کمیسیون تدارکات ملی پروسه داوطلبی خدمات امنیتی میادین هوایی بین المللی حامد کرزی، کندهار و هرات را لغو نموده و با توجه به حساسیت تآمین امنیت این میدان های هوایی و آغاز روند انتقال حجاج فیصله نمود که با شرکت که در حال حاضر این خدمات را فراهم می نماید، قرارداد از سر گرفته شود زیرا با در نظرداشت اهمیت تامین امنیت این میدان ها شرکت که تجربه قبلی کافی نداشته باشد در شرایط کنونی به مشکل مواجه خواهد گردید. کمیسیون همچنان فیصله نمود که شرکت فعلی باید مالیات خویش را با وزارت مالیه تصفیه نماید. 

علاوه بر آن کمیسیون تدارکات ملی موضوع قرارداد انتقالات هوایی بیشتر از ۳۰ هزار تن حجاج افغانی را جهت زیارت بیت الله شریف مورد بحث و مداقه قرار داده و با توجه به اهمیت موضوع پروسه حج بیت الله شریف و حساسیت زمانی آن، فیصله کرد تا پروسه داوطلبی که در واقع نتیجه مطلوب نداشته فسخ و وزارت ارشاد، حج و اوقاف در زمینه از سرگیری طی مراحل این قرارداد با شرکت هوایی آریانا اقدام نماید. جلالتمآب رئیس جمهوری اسلامی افغانستان همچنان اظهار داشت که در پروسه حج برای خانواده های شهدا سهمیه مد نظر گرفته شود و ریاست عمومی اداره امور در هماهنگی با وزارت ارشاد، حج و اوقاف موضوع را بگونه شفاف و عادلانه پیگیری نماید. جلالتمآب معاون دوم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان نیز تآکید ورزید که در پروسه طی مراحل قرارداد با شرکت هوایی آریانا در جهت کاهش قیمت حتی الامکان و بگونه معقول و مناسب آن توجه صورت گیرد.

کمیسیون تدارکات ملی همچنان پیشنهاد تجدید نظر وزارت فواید عامه را در رابطه به پروژه سرک  دوشی الی بامیان مورد مداقه قرار داده و هدایت داد تا موضوع پروژه متذکره با تمویل کننده آن ( بانک جهانی) توسط وزارت مالیه و اداره تدارکات ملی شریک ساخته شود و نتیجه آن دو باره به کمیسیون جهت تصمیم گیری ارایه گردد. اما کمیسیون نظر پیشنهادی وزارت فواید عامه را مبنی بر تکمیل بخش اول و سوم سرک کندهار الی ترینکوت مورد تایید قرار نه داده و فیصله نمود که این پروژه توسط لوای انجنیری وزارت دفاع ملی و قوای کار وزارت فواید عامه به پایه اکمال رسد.

از جانب دیگر کمیسیون تدارکات ملی گزارش هیات بررسی موضوع خریداری دو فروند طیاره نوع بوینگ که چند سال قبل توسط وزارت دفاع ملی از شرکت هوایی آریانا خریداری شده بود، استماع نموده و موضوع را جهت پیگیرد عدلی و قضایی به لوی څارنوالی محول نمود تا بعد از بررسی به مرکز عدلی و قضایی راجع گردد.

در این جلسه  استاد محمد سرور دانش معاون دوم مقام عالی ریاست جمهوری، وزرای مالیه، اقتصاد وعدلیه ، مشاور ارشد رئیس جمهور در امور زیربنا، مسولین اداره تدارکات ملی، ناظرین شفافیت از سیگار، کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه، کمیسیون اقتصاد ملی، مالی و بودجه مشرانو جرگه و اداره سیستیکا حمایت قاطع  نیز اشتراک داشتند.