اداراتی که تصدیق ظرفیت تدارکاتی را اخذ نموده اند
اعلان برنامه های آموزشی تدارکات
بیشتر بخوانید
ثبت نام برای کورس های آموزشی
 

کمیسیون تدارکات ملی ۱۶ قرارداد را به ارزش بیش از ۱۱.۲ میلیارد افغانی تایید کرد

 
  29/01/1396
 

کابل: نود و سومین نشست هفته وار کمیسیون تدارکات ملی شام یکشنبه مورخ ۲۷//۱/۹۶ به ریاست جلالتمآب محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری اسلامی افغانستان برگزار گردید. در این نشست به ارزش بیشتر از (۱۱.۲) میلیارد افغانی ۱۶ قرارداد منظور گردید، که پروژه های ذیل را در بر میگیرد:
پروژه خدمات مشورتی ایجاد انستیتوت اداره تدارکات ملی
قراردادپروژه وصل ۱۶ پوهنتون دولتی با خدمات انترنتی
پروژه تقویت سیستم صحی برای ایجاد 15 تیم سیار صحی کوچی در 12 ولایت 
تدارک 25 عراده موتر به منظور انتقال محصلین پوهنتون ها
تدارک 26 قلم مواد خوراکی مربوط وزارت امور داخله
تعدیل قرارداد پروژه احداث شبکه آبرسانی، از ولسوالی چهار برجک الی شهر زرنج ولایت نیمروز
تعدیل قرارداد بخش چهارم پروژه اعمار سرک سیلو با افزایش قیمت 
تعدیل قرارداد (شماره ۱) استخدام UNFAO جهت ارائه خدمات مشورتی مدیریت پروژه احیاء و انکشاف آبیاری (IRDP)، و اعطای قرارداد تدارک 30 استیشن های کیبلوی هایدرولوژیکی ضرورت ریاست انسجام پروژه های وزارت انرژی و آب
قرارداد تهیه و تدارک 493 قلم ادویه طبی، 28 قلم مواد اعاشوی و 273 قلم مواد تعمیراتی برای ریاست محافظت ریاست جمهوری
قرارداد تدارک 13عراده وسایط زرهی با استفاده از روش منبع واحد
قرارداد خدمات مشورتی و مراقبتی برای پروژه کیلومتر ۴۱ الی دره صوف بطول ۱۷۸ کیلومتر
تصحیح نوعیت قرارداد تهیه و تدارک مواد اعاشوی مورد ضرورت نهاد های تحصیلی و شفاخانه های کدری مرکز
تعدیل موقت مندرجات قرارداد تدارک مواد اعاشوی و میوه تازه ضرورت قطعات و جزوتام های اردوی ملی
اما کمیسیون تدارکات ملی قرارداد بخش اول پروژه ای سرک مهترلام بابا الی ولسوالی باد پخ ولایت لغمان را جهت رفع نواقص تخنیکی آن اعاده نمود. برعلاوه، کمیسیون تدارکات ملی قرارداد پروژه ای اعمار بخش اول سرک دوشی الی بامیان به درازای 23.7 کیلومتر را رد کرد و تصمیم گرفته شدتا پروسه تدارکاتی پروژه نامبرده از سر گرفته شود و وزارت فواید عامه با شرکت پیشنهادی با استفاده از روش منبع واحدقرارداد عقد نماید. همچنان هدایت داده شد تا به منظور کاهش قیمت با شرکت قراردادی مذاکره صورت گیرد و از توانایی مالی شرکت نامبرده در پروسه جدید به گونه ای جدی نظارت به عمل آید.
از سویی هم کمیسیون تدارکات ملی در مورد قرارداد تدارک مواد اعاشوی وزارت امور داخله هدایت داد تا از کیفیت این مواد به گونه ای جدی نظارت صورت گیرد. در این نشست از وزارت امور داخله همچنان خواسته شد تا گزارش ماهوار خویش را در مورد همین پروژه به کمیسیون تدارکات ملی ارائه نماید. 
در این جلسه دوکتور عبدالله عبدالله رئیس اجراییه حکومت وحدت ملی، استاد محمد سرور دانش معاون دوم مقام عالی ریاست جمهوری، وزرای مالیه، اقتصاد وعدلیه ،مسولین اداره تدارکات ملی، ناظرین شفافیت از سیگار، کمیسیون های مالی و بودجه ولسی جرگه و مشرانو جرگه، کاکس پارلمانی مبارزه علیه فساد و اداره سیستیکا حمایت قاطع نیز اشتراک داشتند.