اداراتی که تصدیق ظرفیت تدارکاتی را اخذ نموده اند
اعلان برنامه های آموزشی تدارکات
بیشتر بخوانید
ثبت نام برای کورس های آموزشی
 

کمیسیون تدارکات ملی به ارزش ۲ میلیارد و ۳۴۷ میلیون افغانی ۷ قرارداد را منظور کرد

 
  19/02/1396
 

کابل: نود و ششمین جلسه هفته وار کمیسیون تدارکات ملی شام دیروز یکشنبه مؤرخ ۱۷ ثور ۱۳۹۶ ، به ریاست جلالتمآب محمداشرف غنی، رئیس جمهوری اسلامی افغانستان برگزار گردید. در این جلسه روی ۱۴ موضوع تدارکاتی بحث صورت گرفت که در تنیجه ۷ قرارداد به ارزش بیشتر از ۲ میلیارد و ۳۴۷ میلیارد افغانی منظور گردید. پروژه های منظور شده قرار ذیل میباشند:
پروژۀ خدمات انتقال هوایی رفت و برگشت 30 هزار و 250 تن حجاج به عربستان سعودی
پروژه خدمات مشورتی ارایه آموزش های فنی و حرفوی در ولایات کابل، لغمان و هلمند
پروژۀ خدامات انترنتی بندویت (Bandwidth) به گونه موقت
پروژه اتصال 15 پوهنتون به کیبل فایبر نوری
پروژه خدمات اتصال شبکه تحقیقاتی و تحصیلی جنوب آسیا (TIEN4)پروژه بازسازی سرک با فرش جغلی از دو آب الی دهن پل پیار و مندول به طول 11 کیلومتر (تمدید میعاد بدون افزایش قیمت)
تعدیل 25 درصدی قرارداد تدارک یک قلم تیل طیاره ضرورت شرکت هوایی آریانا-افغان
از سویی هم کمیسیون تدارکات ملی سه پروژه بندهای آبی و همچنان پروژه دیزاین و ساخت سرک شبرغان – سرپل را به هدف تحلیل اقتصادی و رفع نواقص تخنیکی، اعاده نمود.
قابل ذکر است که کمیسیون تدارکات ملی پروژۀ خدامات انترنتی بندویت (Bandwidth) ، مربوط وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی را تا هنگام عقد قرارداد جدید به گونه موقت و مشروط منظور کرد. در این جلسه، برعلاوه اعضای کمیسیون تدارکات ملی، مسوولین ادارۀ تدارکات ملی، اعضای کمیسیون های مالی و بودجه و اقتصاد ملی ولسی جرگه و مشرانو جرگۀ شورای ملی، ناظرین کاکس پارلمانی مبارزه علیه فساد اداری و همچنان سیگار و سیستیکای حمایت قاطع نیز حضور داشتند.