اداراتی که تصدیق ظرفیت تدارکاتی را اخذ نموده اند
اعلان برنامه های آموزشی تدارکات
بیشتر بخوانید
ثبت نام برای کورس های آموزشی
 

گزارش کنفرانس مطبوعاتی اداره تدارکات ملی
 تاریخ: ۱۳۹۶/۲/۲۰
پیشرفت ها و دستاورد های روند اصلاحات نظام تدارکات عامه طی دو سال

 
  21/02/1396
 

مقدمه:
 تدارکات عامه در طی بیش از دو سال از کارکرد حکومت وحدت ملی به مثابۀ یک فعالیت استراتیژیک، بستر تطبیق پالیسی‌های بزرگ اقتصادی  و یکی از وسیله های مهم و مؤثر در جهت مبارزه علیه پدیده فساد  تبارزه کرده است.  

بنا بر اهمیت تدارکات عامه در عرصه مبارزه بر ضد فساد، به عنوان اولین اقدام حکومت وحدت ملی در راستای تطبیق اصلاحات و محو فساد در قرارداد ها و استفاده شفاف و عادلانه بودجه ملی از طریق قرارداد های بزرگ و توسعه زیربنا ها از این مجرا، رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در نخستین روز های کار حکومت وحدت ملی به ایجاد کمیسیون تدارکات ملی و اداره تدارکات ملی  مبادرت ورزید .  تآسیس این دو نهاد از یک جانب نشاندهنده تعهد و اراده سیاسی حکومت در امر مبارزه بر ضد فساد می باشد و از سوی دیگر سبب تغیر و تحول نوین در فرهنگ تدارک پروژه ها که در گذشته ها ملوث به فساد گسترده بوده، به سوی فرهنگ شفافیت گردیده است. 
 
حدود دو سال از مرحله اول روند اصلاحات نظام تدارکات سپری گردیده است که پیشرفت ها  و دستاورد های قابل ملاحظه را تا اکنون بوجود آورده است طوریکه نهاد شفافیت بین الملل اداره تدارکات ملی را به مثابه " نقطه درخشنده" در گزارش خویش عنوان کرده است.

 به عنوان مثال 2460 قرارداد از سوی کمیسیون تدارکات ملی طی 96 جلسه هفته وار و 3 جلسه اظطراری به ریاست رئیس جمهوری اسلامی افغانستان مورد بررسی قرار گرفته است و از این جمله 2100 آن منظور گردیده است که ارزش آن بالغ بر 345 میلیارد افغانی میگردد. در نتیجه این پروسه حدود 18.3 میلیارد افغانی صرفه جویی صورت گرفته است و همچنان از حیف و میل مبالغ هنگفت دیگر که در گذشته طعمه فساد میگردیده، جلوگیری بعمل آمده است. قابل ذکر است که تمام جلسات هفته وار این کمیسیون از سوی نهاد های ملی و بین المللی که در راستای شفافیت فعالیت دارند، نظارت میشوند. این ناظرین شامل اداره سیگار، سیستیکا حمایت قاطع، کاکس پارلمانی مبارزه علیه فساد اداری، دیدبان شفافیت افغانستان و کمیسیون های مرتبط ولسی جرگه  و مشرانو جرگه میشوند.
افغانستان کشوری است که در سالیان گذشته زیان‌های هنگفت مالی را به علت فساد گسترده در بخش تدارکات متحمل شده است. حیف و میل منابع عامه، کاهش اعتماد مردم بر خدمات‌رسانی مؤثر دولت و ناهنجاری‌های اقتصادی و اجتماعی؛ از پیامدهای نبود تدارکات مؤثر، کارا، عادلانه و شفاف در گذشته بوده است. تدارکات عامه – به ویژه در شرایط کنونی – از اهمیت و نقش کلیدی برای افغانستان برخوردار است، زیرا در حدود 19 درصد تولیدات ناخالص داخلی  و نزدیک به 50 درصد بودجه ملی نیز از مجرای تدارکات عامه به مصرف می‌رسد.

  کمیسیون تدارکات ملی تحت ریاست رییس جمهوری اسلامی افغانستان و عضویت رییس اجرائیوی جمهوری اسلامی افغانستان، معاون دوم مقام عالی ریاست جمهوری و وزرای مالیه، عدلیه ،اقتصاد و مشاور ارشد رییس جمهور در امور زیربنا ها، با حضور ناظرین ملی و بین المللی فعالیت می نماید. اداره تدارکات ملی بر علاوه امور پالیسی سازی و نظارت از روند تدارکات، مسؤلیت دارالانشای این کمیسیون را نیز به عهده دارد.
بیشتر از 100 شرکت متخلف از اشتراک در پروسه داوطلبی ها محروم و در لست سیاه اداره تدارکات ملی شامل شده است. حدود 3 میلیون دالر از بابت ظبط تضمینات این شرکت ها به عواید دولت جمع آوری شده است. 
بیشتر از 100 شرکت متخلف از اشتراک در پروسه داوطلبی ها محروم و در لست سیاه اداره تدارکات ملی شامل شده است. حدود 3 میلیون دالر از بابت ظبط تضمینات این شرکت ها به عواید دولت جمع آوری شده است. 
 این تلاشها و کوشش ها جهت اصلاح نظام تدارکات و محو فساد توسط کمیسیون تدارکات ملی و اداره تدارکات ملی ادامه داشته و قرار است مرحله جدید از اصلاحات در جهت ایجاد تدارکات الکترونیکی که در امر تامین شفافیت و مؤثریت پروسه های تدارکاتی سبب بهبودی قابل ملاحظه خواهد شد از سوی اداره تدارکات ملی آغاز گردد و این مرحله از اصلاحات حدود دو سال دیگر به پایه اکمال خواهد رسید.

باید یاد آور شد که روند اصلاحات و مبارزه علیه فساد با توجه به گستردگی مشکل، یک چالش بزرگ پنداشته شده اما اداره تدارکات ملی متعهد است تا با این چالش با تلاشهای شبانه روزی مجادله نماید و در امر مبارزه علیه فساد امیدواری های مزید برای مردم شریف افغانستان به آرمغان آورد.