اداراتی که تصدیق ظرفیت تدارکاتی را اخذ نموده اند
اعلان برنامه های آموزشی تدارکات
بیشتر بخوانید
ثبت نام برای کورس های آموزشی
 

100مین جلسه کمیسیون تدارکات ملی به ریاست رئیس جمهور برگزار گردید 


 
  28/02/1396
 
کابل:  جلسه  هفته وار کمیسیون تدارکات ملی تحت ریاست محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، شام روز  دو شنبه مؤرخ 25 ثور 1396 در آرگ ریاست جمهوری برگزار گردید. 
در این جلسه که  رئیس اجراییه حکومت وحدت ملی، معاون دوم مقام عالی ریاست جمهوری، وزرای مالیه وعدلیه، سرپرست و معین مسلکی وزارت اقتصاد، مسؤلین اداره تدارکات ملی و ناظرین حضور داشتند،  5  قرارداد  به ارزش 1.6 میلیارد  افغانی منظور گردید که از جمله 3 قرارداد تدارک موسسات خدمات مشورتی برای تطبیق پروژه های میثاق شهروندی در ولایت های زابل، ارزگان، نورستان، کنر، لغمان، خوست، ننگرهار و پکتیا برای مدت سه سال منظور گردید  و 2 قرارداد دیگر که شامل تدارک مواد نفتی مربوط شاروالی کابل و خط ارتباطی دفتر مرکزی با نمایندگی های نوی کابل بانک  میشود بگونه مشروط تصویب گردید. کمیسیون تدارکات ملی همچنان 25% تعدیل قرارداد مواد اعاشوی د آریانا افغان هوایی شرکت را مورد تایید قرار داد. اما کمیسیون قرارداد های پروژه های دیزاین و ساختمان بند های کیلی ولایت سمنگان و بند تنگی شادیان ولایت بلخ را جهت حصول اطمینان از صحت و سقم اسناد مالی شرکت داوطلب اعاده کرد. 
از جانب دیگر کمیسیون تدارکات ملی پروژه کاسا 1000 را که در هشتادو نهمین جلسه خویش در پرنسیب مورد تصویب قرار داده بود، در این جلسه آنرا بصورت نهایی منظور کرد. جلالتمآب رئیس جمهور از تلاشها و زحمات هیآت مذاکره کننده این پروژه  ابراز امتنان و قدر دانی نمود. 
قابل ذکر می باشد که پس از آغاز کار حکومت وحدت ملی و اقدام حکومت به ایجاد کمیسیون تدارکات ملی و اداره تدارکات ملی جهت تحقق اصلاحات در نظام تدارکات تا اکنون 100 جلسه کمیسیون تدارکات ملی  و همه ان به ریاست رئیس جمهور برگزار گردیده است که 97 جلسه  بگونه هفته وار و 3 جلسه  بگونه اظطراری تدویر یافته است. این کمیسیون طی این مدت نزدیک به 2500 قرارداد و موارد تدارکاتی مختلف را که از صلاحیت آمرین اعطای وزارت ها و ادارات تدارکاتی طبق قانون بلند می باشد، مورد بررسی قرار داده و از ان جمله بیشتر از 2100 مورد را که شامل پروژه های مختلف ساختمانی، خدماتی و اجناس می گردد، منظور کرده است. ارزش این پروژه ها بالغ بر حدود 346 میلیارد افغانی میگردد. جریان جلسات کمیسیون تدارکات ملی از جانب نهاد های بین المللی و داخلی چون بازرس ویژه ایالات متحده امریکا ( سیگار)، حمایت قاطع ( سیستیکا)، کمیسیون های مرتبط ولسی جرگه و مشرانو جرگه افغانستان، کاکس پارلمانی مبارزه علیه فساد و برخی از نهاد های جامعه مدنی مورد نظارت قرار گرفته است. علاوه بر آن در نتیجه کارکرد کمیسیون تدارکات ملی در قرارداد های که از سوی این کمیسیون اعطا شده است، بیشتر از 18 میلیارد افغانی صرفه جویی صورت گرفته و از هدر رفتن بیشتر از 45 میلیارد افغانی جلوگیری بعمل آمده است. گزارش جلسات کمیسیون و تصمیم گیری های آن در قبال پروژه ها در رسانه های نوشتاری و صفحات اجتماعی ریاست جمهوری و اداره تدارکات ملی همواره به دست نشر سپرده شده است.