اداراتی که تصدیق ظرفیت تدارکاتی را اخذ نموده اند
اعلان برنامه های آموزشی تدارکات
بیشتر بخوانید
ثبت نام برای کورس های آموزشی

داوطلبی ها

شما میتوانید معلومات در مورد فرصتهای داوطلبی را بدست آورید. لطفآ برای مشاهده فرصتهای داوطلبی در نهادهای تدارکاتی جمهوری اسلامی افغانستان معلومات درخواستی زیر را وارد کنید.

نهاد تدارکاتی
نوعیت تدارکات

لست تمام فرصت های داوطلبی.

تعداد فرصت های داوطلبی در این جستجو:3
شمارهنهاد تدارکاتینوعیتشماره قراردادشرح تدارکاتتارخ نهاییاسناد داوطلبی
1شورای ملی ولسی جرگه تدارکات تهیه اجناسWJ/1400/G-04/NCBتدارک البسه باب کارمندان خدماتی و امور امنیتی دارالانشای ولسی جرگه شورای ملی ضرورت سال مالی 1400 1/11/1400 دانلود
2د آریانا افغان هوائی شرکتتدارکات تهیه اجناسAAA/PD/NCB/G/99/015پروژه تدارک یونیفورم شامل دو لات (لات اول: 27 قلم جنس و دوخت آن و لات دوم: 19 قلم اجناس مخصوص) ضرورت عمله پروازی و کارمندان د آریانا افغان هوائی شرکت 15/10/1400 دانلود
3ریاست عمومی محافظت ریاست جمهوریتدارکات امور ساختمانیPPS/99/NCB/W-06پروژه اعمار دو پایه سایه بان8/7/1400 دانلود