هغه ادارې چې د تدارکاتو ظرفیت تصدیق یې ترلاسه کړې دای د تدارکاتو د زدکړې لپاره نوم لیکنه

مرسته او لارښوونه

په دی برخه کې تاسو کولاي شی که چیرې مو غوښتی وی د کومې خانګړی موضوع په اړوند معلومات ترلاسه کړي نو لاندی فورم ډک کړي او مونږ ته یی راولیږي. ترڅو د اړونده کمیتی لخواه وڅیړل شي.

نوم
تخلص
موقف/دنده
اداره
ټیلفون شمیره
بریښنا لیک
موضوع
توضیحات
  Catcha