هغه ادارې چې د تدارکاتو ظرفیت تصدیق یې ترلاسه کړې دای د تدارکاتو د زدکړې لپاره نوم لیکنه

متحدالمال های اداره پالیسی تدارکات

تاسو کولاي شی د داوطلبی اړوند معیاري اسناد چی د تدارکاتو دپالیسۍ اداری لخواه جوړشویده په پښتو ژبه په PDF بڼه له دغه ځايه واخلی (ډاونلوډ) کړي.

ډاونلوډ