هغه ادارې چې د تدارکاتو ظرفیت تصدیق یې ترلاسه کړې دای د تدارکاتو د زدکړې لپاره نوم لیکنه

دکوچنیو ودانیزو چارومعیاري شرطپاڼه

تاسو کولاي شی د کوچنیو ودانیزو چارو معیاري شرطپاڼه او د ارزیابی فورمونه چی د تدارکاتو دپالیسۍ د اداری لخوا جوړه شویده په پښتو ژبه په MS.WORD او PDF بڼه له دغه ځايه واخلئ (ډاونلوډ) کړي.